EZRC Oemoemenoe staat voor Eerste Zeeuwse Rugby Club Oemoemenoe.

Als vereniging vinden we sport en in ons geval de rugbysport belangrijk. Sport brengt mensen samen, geeft plezier en leert vaardigheden die niet alleen in het veld, maar ook daarbuiten belangrijk zijn.

We denken hierbij aan doorzetten, niet opgeven wanneer het tegen zit,  iets voor een ander over hebben, voor elkaar opkomen, een ander iets gunnen, zicht krijgen en hebben op eigen mogelijkheden (fysiek), je houden aan regels en afspraken, omgangsvormen met leeftijdsgenoten  en volwassenen, eerlijk,  kunnen omgaan met teleurstellingen, tegen een stootje kunnen, sportiviteit.

Rugby onderscheidt zich van andere sporten door de kernwaarden:

*Respect voor je medespelers, trainer en coach, maar ook voor de tegenstander en de scheidsrechter
*Discipline in- en buiten het veld: karakter, doorzettingsvermogen en kracht brengen resultaat.
*Kameraadschap: daarbij horen eerlijkheid, passie en integriteit, die garant staan voor duurzame resultaten zowel in als buiten het veld.

Iedereen is welkom!

Als vereniging willen wij rugby ‘breed’ aanbieden: van 5 tot 60 jaar. Ieder die rugby wil spelen bieden we mogelijkheden om dit met veel plezier te kunnen doen. Individuele ontwikkeling door trainingen en wedstrijden  en door het spelen in een team dat past bij zijn/haar niveau.

Daarnaast moeten talenten uitgedaagd worden, individueel met mogelijke aansluiting bij de nationale selecties van Ruby Nederland, maar ook door het op niveau kunnen spelen. Kinderen moeten al kennismaken met rugby op school. Daartoe verzorgen wij lessen op basisscholen en voor basisschoolkinderen en in het voortgezet onderwijs. Van incidenteel willen wij komen tot een structureel aanbod.

Ook voor leden die een stapje terug willen doen op grond van leeftijd willen wij aanbod blijven verzorgen in de zin van ‘fit’ blijven en mogelijkheden tot wedstrijden buitenom competitieverband.

Naast het spelen van rugby biedt de vereniging ook mogelijkheden voor opleidingen op het vlak van trainer, coach, scheidsrechter. Dit aanbod loopt in samenwerking met Rugby Nederland.

Supporters en vrijwilligers vormen samen met spelers en begeleiding een hechte gemeenschap, die trots is op de vereniging, er met plezier komt en zich inzet en dat uitdraagt naar buiten.