Normen en waarden bij de beoefening van het rugby zijn heel belangrijk. Rugby Nederland wil actief werken aan de bewustwording bij spelers, begeleiders, trainers, supporters en ouders/verzorgers op dit vlak. Rugby moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen spelen. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels, welke door het Bestuur en Commissies van E.Z.R.C. Oemoemenoe actief worden uitgedragen. Vooral trainers, begeleiders en ouders/verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van gedragsregels. Daarnaast hebben de senioren binnen de vereniging een duidelijke voorbeeldfunctie. Bij overtreding van de regels kunnen sancties volgen.

De gedragsregels “Code of Conduct” geldt voor alle leden en bezoekers bij E.Z.R.C. Oemoemenoe. Voor iedereen (senioren, jeugdleden, spelers, trainers, begeleiders, vrijwilligers, supporters, ouders/verzorgers, bezoekers, overige doelgroepen) gelden specifieke gedragsregels.

Rugby Nederland wil alle leden binnen hun persoonlijke mogelijkheden zo goed mogelijk laten genieten van rugby. Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn daarbij de belangrijkste elementen. Het streven is om alle teams op een dusdanig niveau aan de competitie te laten deelnemen dat voldoende uitdaging biedt om beter te gaan rugbyen. Door ontwikkeling van zowel het rugbyspel als het verenigingsgevoel willen we bewerkstelligen dat de rugbysport normen en waarden uitdraagt.

Over wie gaat het ?

Iedereen die lid is van Rugby Nederland, moet van de gedragscode op de hoogte zijn. Voor jeugdleden geldt bovendien dat ook de ouders/verzorgers op de hoogte moeten zijn van de gedragscode. De gedragscode moet door iedereen bij E.Z.R.C. Oemoemenoe worden uitgedragen en nageleefd, zodat ook bezoekers en supporters zich aan de gedragsregels houden. We moeten elkaar hierop kunnen en durven aanspreken. Goede omgangsvormen vormen het uitgangspunt voor ons handelen.

Waarover gaat het ?

Het gaat over hoe we met elkaar om willen gaan. En over regels. Het gaat over wat we normaal vinden en niet normaal vinden. We noemen dit: Normen en Waarden. Eerst proberen we duidelijk te krijgen wat de regels zijn. Daarna spreek je met iedereen af wat we daaronder verstaan (wat is normaal en wat is niet normaal). Wat gebeurt er als iemand zich niet aan de regels van de gedragscode houdt ? We nemen dan maatregelen, zoals het aanspreken van betrokkenen of het opleggen van sancties.

Klik voor meer informatie op de onderstaande link:

Code of Conduct Rugby Nederland